Prohlédněte si s námi řídicí systémy Enika v praxi

Zveme vás na prohlídku moderního logistického a administrativního centra skupiny společností Qanto. Ve Svitavách vyrostlo před třemi roky, ale inspirovat se jím budou stavby ještě za třicet let. Najdete v něm totiž chytré řídicí systémy firmy Enika, které šetří elektrickou energii, snižují zátěž životního prostředí a zajišťují zaměstnancům skvělé pracovní prostředí, kde se mohou dobře soustředit a minimalizovat chybovost. Celou budovou vás provedeme. Pojďte dál!

Splnění normativních požadavků nemusí být v protikladu s přáním architektů

Každý návrh osvětlení vyžaduje určitý kompromis. Ze zákona musí splnit normativní požadavky na hygienu osvětlení, zároveň by se měl alespoň přibližovat přáním architektů, kteří mají často velmi specifické umělecké představy o osvětlení daných prostor. Moudrý investor si v případě tohoto projektu přál nalézt úsporná řešení, která minimalizují zátěž životního prostředí, na což klade společnost Qanto velký důraz. Moderní novostavba spojuje v jednom objektu logistické, kancelářské, reprezentační, architektonické, venkovní i technické prostory. Základní koncept byl postaven na kvalitních svítidlech od evropských dodavatelů v kombinaci s efektivním řízením osvětlení. Právě řízení a regulaci osvětlení pomocí protokolu DALI řeší řídicí systém Poseidon české firmy Enika. Koncepčně je postaven na bezdrátové radiofrekvenční komunikaci aktivních prvků.

Jak funguje systém Poseidon v praxi?

V logistickém a administrativním centru společnosti Qanto sleduje systém Poseidon pomocí senzorů pohyb pracovníků v jednotlivých zónách. V místnostech, které mají přístup denního světla, dokáže velmi přesně měřit úroveň osvětlení. Na základě zjištěných hodnot spíná a reguluje svícení – řídí se podle požadované hodnoty a předem definovaných provozních režimů, které si klient zvolil. Chytré řízení osvětlení každý den výrazně šetří elektrickou energii, ale zároveň významně prodlužuje životnost instalovaných svítidel. Kromě prvků pro řízení osvětlení dovede systém Poseidon ve všech prostorách sledovat, měřit a bezdrátově předávat informace o stavech a hodnotách provozních veličin. S jeho pomocí můžete snadno měřit teplotu, vlhkost i úroveň CO2. Zaměstnanci společnosti Qanto tráví většinu pracovní doby v kancelářích. Právě proto je nutné, aby pracovní prostředí vytvořilo pocit pohody, zaměstnanci se v něm mohli dobře soustředit a minimalizovat chybovost. Základem řešení jsou tři zásadní výhody systému Poseidon:
  • Čerstvý vzduch a teplota
Pomocí bezdrátových senzorů systému Poseidon jsou aktuální data o teplotě, vlhkosti a obsahu CO2 přenášena do nadřazeného systému MaR, který následně zajišťuje regulaci pro vytvoření optimálního pracovního prostředí.
  • Příjemné osvětlení
Vhodná kombinace přímého a nepřímého osvětlení navozuje přirozený pocit z rovnoměrného rozložení světla. V našem konkrétním případě bylo pro operativní administrativní kanceláře zvoleno designové svítidlo SL713 s integrovanými senzory pohybu a intenzity osvětlení. V menších i velkých kancelářích zajistí autonomní osvětlení jednotlivých pracovišť. Regulace osvětlení jednotlivých pracovních zón je napojená na centrální řízení – spoří se energie a svítí se podle přítomnosti jednotlivých pracovníků a typu jejich práce. To znamená, že pokud není v daný okamžik pracovní místo využíváno, světlo buď sníží svoji intenzitu, nebo úplně zhasne.
  • Řešení provozních prostor
Při návrhu budovy jsme mysleli také na šatny, toalety, chodby i technické místnosti – ty jsou vybaveny vestavnými svítidly DL220 s velkou variabilitou difuzorů, teplotou chromatičnosti a tvary umožňujícími všestranné použití. Konstrukce LED boardů se řadí mezi tzv. zelená svítidla.

Poseidon v kostce

Bezdrátové řízení osvětlení je vhodné pro novostavby, rekonstrukce i dodatečné montáže a je kompatibilní se všemi nadřazenými systémy automatizace budov. Díky tomu dokáže pracovat se systémy osvětlení složenými ze všech druhů svítidel (tedy například ze zářivek, LED svítidel, halogenů i žárovkových svítidel). Systém Poseidon poskytuje poměrně vysokou flexibilitu a každému provozu přinese úspory elektrické energie. Ušetříte především na osvětlení a údržbě. Zároveň systém Poseidon zajistí osvětlení přesně podle hygienických norem a perfektně dodržuje standardy bezpečného prostředí pro zaměstnance. Společnost Enika má letité zkušenosti s realizacemi a ovládáním i z míst, která jsou pro běžnou instalaci nedostupná či nebezpečná.

Výhody systému Poseidon

  1. Jednoduchá, čistá a rychlá montáž.
  2. Maximální bezpečnost.
  3. Vzájemná kompatibilita všech prvků.
  4. Snadné párování přístrojů.
  5. Možnost ovládat jeden přijímač z několika míst.

Venkovní osvětlení v režimu Poseidon City

Řešení venkovního osvětlení vycházelo z požadavku investora, který chtěl svítidla umožňující tzv. chytré řízení, tedy řízení osvětlení s ohledem na provoz celého areálu. Jeho zadání splnilo LED svítidlo Theos Glass v kombinaci se systémem pro vzdálenou správu venkovního osvětlení Poseidon City.
Díky tomu tak může společnost Qanto ovládat a nastavovat nejenom konkrétní svítidla, ale také řídit celou skupinu svítidel hromadně. Systém si může nastavit tak, aby fungoval autonomně, podle rozbřesku nebo časových plánů. Díky přehlednému monitoringu má ihned a kdekoliv jednoznačný vizuální přehled o aktuálním stavu jednotlivých svítidel, a to včetně hlášení závad. Přehled obsahuje rovněž údaje o spotřebě energie jednotlivých svítidel. Díky tomu systém Poseidon City ušetří značné náklady nejenom na energie, ale i na údržbu.

Chytré měření spotřeby energie – Navisys

Součástí chytrých produktů společnosti Enika je také systém Navisys, který Qanto ve své budově sice nevyužilo, ale pro mnoho jiných klientů představuje klíčový prvek. Systém Navisys zajišťuje měření spotřeby energií (elektřina, voda, plyn) a umožňuje mít stálý přehled o stavu spotřeb, provozních stavech a dalších parametrech (teplota, vlhkost, CO2). Každý výstup ze systému je k dispozici v reálném čase a navíc v uživatelsky přívětivém grafickém rozhraní.