“Pláničkova metoda v praxi” –  vliv světla na dojivost!

Ne vše v legendárním filmu Slunce, seno… je smyšlené a abstraktní.

Myšlenka komfortu pro skot je založena na cirkadiánním rytmu, který má zásadní vliv na živočichy, a to nejen ve volné přírodě. Přirozené přírodní procesy se dnes dají přenést do užitkového chovu zvířat a vhodně tak podpořit či ovlivnit fyziologické procesy za účelem zvýšení jejich produkce. Výzkumy potvrdily vliv světla na dojivost, reprodukci a růst skotu. Zaznamenány byly také změny chování a příjmu krmiva. Tyto jevy se prokázaly na dojnicích, jalovicích i telatech. Zásadním faktorem je zde melatonin, jehož koncentrace klesá se zvyšující se intenzitou osvětlení, a prolaktin spolu s IGF-1, jejichž koncentrace se zvyšující se intenzitou osvětlení kravínů naopak roste. Zjednodušeně řečeno, zvýšená intenzita osvětlení zvyšuje tvorbu IGF-1 a prolaktinu, díky nimž je stimulován příjem krmiva, růst a imunita. Naopak snižuje tvorbu melatoninu a tím omezuje fázi útlumu a relaxace, protože melatonin je známý jako hormon spánku, který reguluje biologické rytmy.

Požadavky na osvětlení 

Za optimální intenzitu osvětlení stájí se v denním režimu považuje 200 lx a víc, v nočním režimu 60–80 lx. Při dodržení pravidelné světelné úrovně více než 200 lx po dobu zhruba 16 hodin denně lze očekávat pozitivní dopad na užitkovost. Není však doporučováno překračovat denní fázi prodloužením na více hodin – tato situace by byla fyziologicky nepřirozená a organismu by přitížila, celý proces by pak byl kontraproduktivní.

Přirozené osvětlení

Pro chovatele je žádoucí, aby intenzita přirozeného světla byla co nejvyšší. V zimních měsících je však průměrná hladina denního osvětlení zhruba pouze do 164 lx, což je pod potřebným minimem. Proto je nutné světlo ve stájích navýšit. Vedle zavedení řízeného osvětlení mohou chovatelé podpořit i tok přirozeného světla. Jedním z faktorů je volba vhodných svinovacích plachet a protiprůvanových sítí. Konkrétně jejich správné barvy, tloušťky, čistoty a propustnosti. Zvýšit přirozené světlo lze také zajištěním jeho vstupu. V kravínech by tedy neměla chybět okna, polykarbonátové desky, hřebenové štěrbiny, sítě, plachty a jiné prosvětlovací prvky.

Princip řízeného osvětlení

Jelikož se běžně i v letním období setkáváme se situací, kdy v kravínech je i přes den přítmí, je pro zachování optimální užitkovosti nutné tuto situaci řešit pomocí umělého osvětlení s možností jeho automatické regulace. Systém řízení osvětlení pracuje s hodnotami aktuálně naměřeného přirozeného světla a díky regulačním snímačům osvětlení řídí intenzitu potřebného dosvětlení. Světlo ve stájích se tak může v denní fázi pohybovat do 300 lx, a tím výrazně podpořit požadované aspekty chovu skotu.

Výhody řízeného osvětlení

Svítidla do stájí lze plně automatizovat tak, aby osvětlení nezáviselo na pracovnících stáje, ale bylo naprogramováno na míru dle přesných požadavků chovu. Osvětlení se pak autonomně reguluje a nedochází k nežádoucím výkyvům. Stabilita osvětlení s sebou přináší také stabilitu užitkovosti. Z ekonomického hlediska dochází díky řízenému osvětlení ke snížení nákladů za elektřinu. A vlivem pozitivního dopadu na užitkovost lze počítat s rychlou návratností počáteční investice.

ENIKA nabízí komplexní řešení

Aby byly ve stáji všechny aspekty ovlivňující užitkovost vyladěny k maximálnímu možnému přínosu, je nejlepším řešením svěřit se do rukou profesionálů. Společnost ENIKA nabízí nejen systémy regulace osvětlení v kravínech, ale zohledňuje také celkové stájové klima. V rámci komplexního mikroklimatu se ENIKA zaměřuje na další parametry. Těmi jsou například měření relativní vlhkosti a proudění vzduchu, kontrola spotřeby energie a detekce deště a sněhu. Měřením teploty se pak detekuje tepelný a chladový stres zvířat. Zdánlivě malé aspekty tak v rukou profesionálů ze společnosti ENIKA vytváří fungující komplex vedoucí k požadovanému zvýšení užitkovosti. Více informací najdete zde.