Enika měření spotřeby energie

Proč a jak měřit spotřebu energie v soukromém a veřejném sektoru

Otázka energetické efektivity je stále aktuálnější. Růst cen energií má zásadní dopad na fungování nejen soukromého podnikání, ale i veřejných institucí. Rychlé zvyšování energetických nákladů přináší nové ekonomické výzvy pro podniky, organizace i koncové uživatele. Zjistěte, jak na efektivní měření spotřeby elektřiny a jak docílit úspory energií v průmyslu.

Energetický management nic nestojí a šetří peníze

Ve výdajích je potřeba mít pořádek. Jinak tomu není ani u spotřeby elektrické energie. Proto energetičtí auditoři dlouhodobě doporučuji energetický management. Ač to může znít nákladně a časově náročně, jedná se o sérií jednoduchých kroků. V první řadě je potřeba vybrat vhodného odpovědného člověka, který bude ambasadorem této myšlenky a bude se aktivně podílet na optimalizaci spotřeby energie. V praxi to znamená, že kontroluje, zda jsou nepoužívané přístroje vypnuté, zda se zbytečně nevytápí nebo nevyužívá osvětlení v prostorech, kde nikdo není. Zároveň může podle svých nabytých zkušeností podávat vedení podněty, jak omezit spotřebu energie. 

Profesionální měřič spotřeby vám vše pohlídá

Zásadní součástí tohoto opatření je začít měřit spotřebu a zjistit, „kudy vám utíkají peníze“. Na to budete potřebovat měřič spotřeby. Zatímco pro domácí účely vám stačí zakoupit adaptér do každé zásuvky, pro velké společnosti je vhodnější využít průmyslové řešení, jako je například systém Navisys. Ten obsahuje jednotku UWP30, která shromažďuje data z elektroměru, měřicích přístrojů a dalších digitálních i analogových vstupů. Veškeré informace ukládá do databáze, takže je můžete neustále sledovat. Kromě spotřeby energie a kvality napájení můžete v systému také zjistit spotřebu vody a plynu, stejně jako řídit osvětlení, vytápění a klimatizaci.

Pozor na stand-by režim a další časté chyby

Vlastní kontrolní měření vám také pomůže zjistit, zda spotřeba energie podle dodavatele souhlasí s vašimi daty. Zároveň jednoduše odhalíte, které přístroje spotřebovávají více energie než ostatní – častým zjištěním je, že firmy mají aktivní vzduchotechniku nebo topení během víkendu a svátků, kdy pracoviště nikdo nevyužívá. Nepodceňte ani stand-by režim. Mnohé zapnuté přístroje při nepoužívání spotřebovávají podobné množství energie jako při používání. 

Pokud chcete mít spotřebu pod kontrolou a vaším cílem je úspora energie, systém monitoringu a měření spotřeby energií je jasnou volbou. Než se rozhodnete pro poskytovatele, nezapomeňte si ověřit, že se jedná o profesionály v oboru, kteří svému tématu rozumí.