Nejčastější chyby u veřejného osvětlení a jak jim předcházet

Správně zvolené a nastavené veřejné osvětlení je klíčovým prvkem pro zajištění bezpečnosti a bezproblémového pohybu po veřejném prostranství ve večerních hodinách. Jaké nejčastější chyby se objevují u veřejného osvětlení?

Správné veřejné osvětlení je klíčové pro zajištění bezpečnosti ve večerních hodinách. Zároveň ovlivňuje estetiku daného prostředí, má významný vliv na kvalitu života, vytváří příjemnou atmosféru a umožňuje lidem pohyb i za tmy. Na sportovištích je nezbytné pro bezproblémový průběh sportovních akcí a zajištění optimálních podmínek pro sportovce a diváky. I přes jeho zjevnou důležitost jsou u veřejného osvětlení často opomíjeny některé klíčové parametry. 

Jaké klíčové parametry ovlivňují kvalitu osvětlení?

Na sportovištích je důležité zajistit dostatečně silné, ale zároveň neoslňující osvětlení. Standardy pro různé druhy sportů se často liší, a proto je nezbytné řídit se specifickými doporučeními pro daný typ místa. Nerovnoměrně rozmístěné osvětlení může zase vytvářet stíny a zhoršovat viditelnost jak pro sportovce, tak pro rozhodčí a diváky. 

Vliv na vnímání i bezpečnost má také barva světla. Bílé světlo s vysokým podílem modrého spektra může oči zatěžovat a způsobit únavu. Na sportovištích se často upřednostňuje teplé bílé světlo, které lépe kontrastuje s povrchem hřiště a zlepšuje viditelnost.

Moderní osvětlovací systémy by měly umožňovat dynamickou kontrolu intenzity osvětlení. To je důležité zejména při sportovních akcích, kde se požadovaná úroveň světla mění během hry, nebo kde je potřeba zaměřit pozornost na různé sektory sportoviště. S ohledem na udržitelnost je důležité volit efektivní svítidla a systémy osvětlení, které minimalizují spotřebu energie. Svítidla by měla být zároveň odolná vůči povětrnostním podmínkám.

Dobře navržený osvětlovací systém předchází odleskům a záření, a neruší tak hráče ani diváky. 

Stav svítidel před a po rekonstrukci- zimní stadion Dvůr Králové nad Labem

V čem se při veřejném osvětlení nejčastěji chybuje

Chyby z pohledu svítidel samotných zahrnují špatně zvolenou optiku, což může vést k nesprávnému rozložení světla a narušení viditelnosti. Chybně zvolená teplota světla může ovlivnit barevnou věrnost okolního prostředí a vnímanou atmosféru. 

Neodborná montáž svítidel, kdy jsou svítidla umístěná příliš vysoko, může vést k oslnění a nepohodlí pro uživatele veřejného prostoru jako jsou parky či ulice. Naopak svítidla umístěná příliš nízko jsou zase častým problémem při osvětlování sportovišť, jak potvrdil fotbalový trenér Adam Malý: „ׅU umělého osvětlení na fotbalovém hřišti se často stává, že je příliš nízko. Při vysoké přihrávce pak takové světlo oslní a míč se ve světle ztratí.“

Příliš vysoký výkon svítidel může způsobit rušivé a nadměrné osvětlení, které není v souladu s potřebami daného prostředí.

Samotné osvětlení ve veřejných prostorách je často řízeno soumrakovými spínači instalovanými na rozvaděčích. Tyto spínače mají klíčovou roli v nastavení intenzity osvětlení v jednotlivých sekcích. Avšak v případě nesprávné konfigurace těchto spínačů dochází k nevyváženému chování světelných zdrojů v různých částech prostoru. Výsledkem je nerovnoměrné rozložení světla, kdy jednotlivé části reagují na okolní podmínky odlišně. Tento nekoordinovaný stav může ovlivnit pohodlí a bezpečnost lidí pohybujících se v daném prostředí.

Další problémy se vyskytují při regulaci osvětlení pomocí časovačů. Mnohdy se stane, že osvětlení zůstává zapnuté i v době, kdy už je dostatek denního světla. Kromě toho je nezbytné měnit časový plán osvětlení při každé změně letního a zimního času.

12-1024x768

Významný problém představuje též nedostatečné regulování jasu svítidel. Svícení na plný výkon po celou noc je nejen nákladné, ale také přispívá k tvorbě nadměrného světelného smogu. Při výběru svítidel se raději vyhněte těm, která mají integrované stmívání. To totiž často zahrnuje továrně nastavené hodnoty, které nelze snadno upravit bez servisního zásahu. Tím se zvyšují náklady na údržbu a omezuje se schopnost rychlé a účinné reakce na měnící se potřeby osvětlení.

Dalším prohřeškem bývá neochota měst umisťovat nové světelné sloupy, což může negativně ovlivnit rovnoměrnost osvětlení, zejména pokud nejsou nové světelné zdroje správně rozložené.

Velkým pomocníkem při správě veřejného osvětlení je systém vzdáleného řízení, jako je například Poseidon City. Díky němu máte možnost okamžitého přístupu a efektivní technické podpory, což v konečném důsledku zvyšuje i kvalitu poskytovaných služeb.