Veřejné osvětlení a bezpečnost: Základní informace, které potřebujete vědět

Díky veřejnému osvětlení se cestou domů cítíme bezpečně i po setmění. Dobře vybrané a spravované osvětlení napomáhá nejen chodcům, ale zajišťuje bezpečnost provozu i na silnicích. Zatímco u chodců světlo působí preventivně, s logikou, že v osvětleném prostoru je menší pravděpodobnost napadení a jiné nekalé činnosti, v automobilovém provozu jde hlavně o vyrovnání světelných rozdílů, lepší orientaci v prostoru a viditelnost různých překážek.

Co spadá pod veřejné osvětlení?

Pod veřejné osvětlení patří například osvětlení chodníků, ulic a silnic. Ruku v ruce s ním v každém prostoru najdete také venkovní osvětlení, kam spadá osvětlení zastávek, nádraží, prostorů před budovami a podobně. Veřejné osvětlení je považováno za veřejně prospěšnou službu a jde o příslušenství pozemních komunikací podle zákona o pozemních komunikacích. Zpravidla veřejné osvětlení vlastní buď obec, nebo správce konkrétních komunikací. Oproti tomu venkovní osvětlení zajišťuje majitel či provozovatel objektu.

Na co brát ohled?

Při zřizování veřejného osvětlení je potřeba brát ohled na 4 faktory, a to na bezpečnost osob a majetku, ekonomiku provozu, světelné znečištění a v neposlední řadě na estetické parametry. Zároveň musí osvětlení splňovat požadavky norem ČSN EN 13201-1 až 4 v platném znění. Nově zřízené osvětlení musí splňovat také podmínky aktuálně platných technických norem, jako jsou ČSN 33 2000-1 až ČSN 33 2000-7-714.

Od března 2023 platí nová technická norma ČSN 36 0459, která určuje maximální světelnost nového osvětlení pro veřejné i venkovní osvětlení. „Cílem technické normy je nastartovat proměnu uvažování projektantů o využívání světla v noci, stanovit maximální hodnoty pro osvětlovací soustavy, snížit obtěžování nadměrným světlem a vliv na přírodu,“ okomentoval normu ministr životního prostředí Petr Hladík.

Podle informací z Ministerstva životního prostředí obce ročně utratí až 2 miliardy korun za zastaralé a nevhodně využívané veřejné osvětlení. Správný výběr osvětlení a nastavení jeho intenzity tak pomůže nejen životnímu prostředí, ale i obecním rozpočtům. Ministerstvo životního prostředí nabízí dotace na modernizaci veřejného osvětlení v obcích a národních parcích. Otázka světelného znečištění byla také jednou z priorit českého předsednictví v Evropské unii

Může být světelný smog problémem?

Světelné znečištění může mít negativní dopad na lidi, faunu i flóru. Umělé osvětlení nočním zvířatům narušuje přirozené cykly, což ovlivňuje celý ekosystém. Dalšími problémy jsou dezorientace ptáků a hmyz přitahovaný ke světlu. Světlo dále zasahuje do fází růstu rostlin a způsobuje například brzké olistění, nebo naopak opad listů. Osvětlení může mít také dopad na kvalitu vody z důvodu narušení trofického řetězce. Stejně jako u zvířat, i u člověka dochází při neustálém vystavení modrému světlu k narušení cirkadiánního rytmu. 

Zvyšuje veřejné osvětlení bezpečnost?

Ve městě hraje veřejné osvětlení zásadní roli v otázce bezpečnosti. Špatně a nedostatečně osvětlené ulice vedou k vyššímu riziku přepadení, krádeží a dalších trestných činů. Zároveň osvětlené prostranství působí na naši psychiku a cítíme se tím pádem bezpečněji, a kromě toho má potencionální pachatel menší šanci se schovat a přepadnou nás. Kvalitně osvětlené ulice jsou také účinnou prevencí dopravních nehod a srážek s chodcem, a to až o 50 %. Větší bezpečí ve veřejném prostoru přináší také moderní technologie a inovace, třeba systém Poseidon City, který pomocí senzorů a inteligentního řízení osvětlení, přizpůsobuje intenzitu světla podle aktuálních podmínek. Kromě regulace osvětlení také umožňuje rychlou detekci a řešení problémů, jako jsou výpadky nebo poškození osvětlovací infrastruktury.

Pokud i vy řešíte veřejné či venkovní osvětlení, a chcete jej zajistit v souladu s novými normami, rádi vám pomůžeme.