Energeticky úsporné osvětlení pro FABku

Společnosti, které to s udržitelností myslí vážně, přecházejí na energeticky úspornější osvětlení nejen proto, aby ušetřily, ale také s cílem pomoci planetě. Jednou z nich je švédský koncern ASSA ABLOY, světový lídr v oblasti dveřního zabezpečení, jehož součástí je i známý český výrobce zámků FAB. Jaké řešení pro něj ENIKA.CZ zvolila a jak to ovlivnilo jeho uhlíkovou stopu? Na naše otázky odpovídá Jan Kaplan, Sustainability Manager společnosti ASSA ABLOY Opening Solutions CZ.

Jaké jsou vaše cíle v oblasti udržitelnosti? Co všechno pro jejich splnění děláte a které oblasti jsou pro vaše snažení klíčové?

Jako signatář iniciativy Science Based Targets se naše společnost zavázala pomoci svým dílem v boji s globálním oteplováním. Iniciativa vychází z takzvané Pařížské dohody z roku 2015, kdy se pod záštitou OSN domluvilo 195 států na společném cíli: zabránit do roku 2050 oteplení naší planety o více než 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. 

V terminologii Science Based Targets dělíme cíle na Scope 1,2 a 3. Scope 1 & 2 jsou emise spojené s energiemi spotřebovanými přímo v naší FABrice. Příkladem je elektřina, plyn a teplo z teplárny. Scope 3 jsou emise spojené s výrobou a dodávkou zboží od našich dodavatelů a dále emise spojené životním cyklem našich výrobků. Výchozím bodem pro naše cíle je rok 2019, kdy jsme se stali signatáři SBT. Konkrétně máme stanoveny tyto cíle: v rámci Scope 1 & 2 snížení emisí o 25 % do konce roku 2025 a o 50 % do konce roku 2030, v rámci Scope 3 snížení emisí o 28 % do konce roku 2030. Do konce roku 2050 je naším cílem být 100% bezemisní společností.

 

Jak do toho zapadá spolupráce se společností ENIKA.CZ a proč jste si vybrali právě ji?

Jednou z oblastí, kde může každá společnost snížit svojí energetickou náročnost, je provozování energeticky úsporného osvětlení s dlouhou životností. I my jsme hledali partnera pro velký projekt výměny osvětlení ve většině našich výrobních budov. Prostředí strojírenské výroby je náročné, proto jsme vybírali pouze mezi renomovanými dodavateli, kteří dokážou zajistit i následnou podporu a servis. Velkou roli v našem rozhodování hrála i pozitivní zpětná vazba, kterou jsme obdrželi během referenční návštěvy ve společnosti Qanto Svitavy

Co všechno bylo potřeba vyměnit v rámci přechodu na úspornější osvětlení? 

Celkem máme 12 výrobních budov a světla jsme měnili v 8 z nich. Budovy jsme stavěli v průběhu více než 113leté historie naší společnosti postupně a některé třeba už neslouží k účelu, ke kterému byly původně navrženy, proto tam ani nebylo vhodné osvětlení. Na druhé straně jsme ve výrobě měnili osvětlení jen tam, kde ještě nebylo LED osvětlení. Výměna LED světel by totiž neměla návratnost, kterou jsme od investice požadovali.

Řádově jsme měnili přes 600 svítidel, takže to byla poměrně velká a zajímavá instalace. Ale nedělali jsme jednoduchou výměnu světlo za světlo. Chtěli jsme navrhnout osvětlení zcela nově a takovým způsobem, aby odpovídalo současné době. ENIKA.CZ přišla s návrhem, že proces výměny zahrne také demontáž starých a montáž nových kabelů. Ke starým světlům vedly 3žilové kabely, ale výhodou nového řešení je 5žilová kabeláž, která umožňuje ovládání prostřednictvím digitálního rozhraní DALI. Osvětlení tak lze regulovat pomocí čidel pohybu, které zároveň snímají úroveň okolního osvětlení a reguluje intenzitu světla na požadovanou úroveň. Třeba když za hezkého počasí přichází světlíkem ve střeše hodně denního světla, není potřeba svítit na 100 %. 

Není to tedy jen úsporné osvětlení, ale navíc je i chytré.

Přesně tak. Úspory jsme dosáhli už výměnou starého světla za nové LED světlo se čtvrtinovou spotřebou. Ale DALI zároveň dělá i průběžnou regulaci, díky které je spotřeba nového LED světla v průměru třeba poloviční, takže úspora ještě vzroste. Další výhodou tohoto řešení je, že nám nová kabeláž umožňuje integrovat i další prvky, o kterých třeba dnes ještě ani nevíme. Je to připravené na budoucnost.

Rozvíjí se spolupráce s ENIKA.CZ i do dalších oblastí?

Na rozdíl od wifi – a dalších – je proprietární radiové pokrytí od ENIKA.CZ z pohledu našeho náročného korporátního IT bezpečnou možností bezdrátové komunikace. To nám umožnilo rozšířit využití budované infrastruktury pro osvětlení o bezdrátový přenos dat z mnohých elektroměrů a teploměrů. 

Co všechno už jste změnili oproti dřívějšímu fungování a jaký to mělo dopad na snížení energetické náročnosti a uhlíkové stopy?

Přestože jsme součástí silné mezinárodní společnosti, anebo možná právě proto, nemáme žádnou kouzelnou kasičku a postupně investujeme pouze do projektů, které si na sebe samy vydělají.

První větší investicí v této oblasti byla obnova vlastní plynové kotelny, která nahradila dodávky tepla z městské teplárny v Rychnově, kde je teplo doposud vyráběno z hnědého uhlí. Tato změna z naší výchozí uhlíkové stopy 7 990 tun CO2 za rok umazala celých 512 tun CO2.  

Od roku 2022 si musíme zvykat na velmi vysoké ceny energií. Přesto platí, že všechno zlé je pro něco dobré. Tyto dříve nepředstavitelné ceny energií zkrátily dobu návratnosti, a tím pomohly k realizaci dříve těžko obhajitelných investic.

Během roku 2023 jsme instalovali fotovoltaiku o výkonu 982 kWp, která naší uhlíkovou stopu sníží o 503 tun CO2 za rok. A nakonec modernizace osvětlení ve výrobě, zde počítáme s poklesem o 234 tun CO2 za rok.

Překvapilo vás nějaké zjištění, které vyplynulo z energetického monitoringu?

Pro mě osobně bylo velmi zajímavým zjištěním, jak energeticky náročná je výroba stlačeného vzduchu. A zároveň jaký potenciál se skrývá v jejím zefektivnění a rekuperaci tepla z tohoto procesu. 

Jak velký vliv na udržitelnost mohou mít podle vašich zkušeností moderní řídicí systémy?

Přirovnal bych to k cestě kolem světa, kdy bude velmi velký rozdíl, pokud na cestu vyrazíte a budete – anebo naopak nebudete – mít k dispozici mapu. Správní lidé a správné nástroje pomáhají určit správný směr cesty.