Chytré osvětlení zlepšuje život v obcích: Mýty versus realita

Udržitelná správa měst a obcí se neobejde bez chytrých technologií, a to ani v oblasti veřejného osvětlení. Jaké výhody má chytré pouliční osvětlení a proč nevěřit mýtům, které o něm kolují?

Co umí chytré osvětlení v obcích

Chytré osvětlení nabízí řadu funkcí, které zlepšují kvalitu života občanů, snižují náklady na energie, údržbu a chrání životní prostředí. Dokáže načasovat svícení pouličních lamp podle přesného harmonogramu. Umožní zvýšit intenzitu osvětlení v konkrétním místě, třeba u přechodů pro chodce, a tím zvýšit bezpečnost. Nebo naopak světla ve stanoveném úseku ztlumí, čímž ušetří energii.

Chytré osvětlení pomáhá, mimo jiné, také s bezpečností.

Z jakých prvků se chytré osvětlení v obcích skládá

Na tom, že se chytré osvětlení v obci rychle přizpůsobí rozmanitým podmínkám, mají zásluhu komponenty, které spolupracují v dokonalé souhře. 

Přijímače

Umožňují ovládání lamp veřejného osvětlení na základě časového plánu nebo jiného nastavení. Většina moderních lamp je vybavena konektory NEMA nebo ZHAGA. Jedná se o dva průmyslové standardy, které umožňují vzájemnou konektivitu prvků řídicího systému. Někdy lze přijímače dodatečně instalovat i na starší svítidla.

Přijímače jsou jedním z komponentů (chytrého) osvětlení. Umožňují ovládání lamp veřejného osvětlení na základě časového plánu nebo jiného nastavení.
Přijímače NEMA a ZHAGA

Síť Poseidon City

Tato síť se stará o propojení a komunikaci mezi jednotlivými komponenty systému, stejně jako o vzdálené řízení a monitorování. Například systém  POSEIDON® CITY komunikuje bezdrátově, a tak umožňuje správci efektivně spravovat celou síť veřejného osvětlení z jednoho místa. Kromě řízení osvětlení lze POSEIDON® CITY využít i pro další účely, jako jsou vzdálené odečty elektroměrů a vodoměrů, monitorování míry zaplněnosti kontejnerů, připojení záplavových senzorů nebo sledování hladin potoků a řek. Tímto způsobem se zvyšuje efektivita správy obecní infrastruktury a zlepšuje se schopnost rychle reagovat na různé situace.

Aplikace

Aplikace pro řízení veřejného osvětlení je velmi přehledná a jednoduchá, a tak ji zvládne ovládat opravdu kdokoli. V menších obcích jde většinou o starostu, ve větších pak mají správu veřejného osvětlení na starosti technické služby či externí firmy. V aplikaci je možné určovat role, a tím omezit, kdo má jaké oprávnění.

Aplikace pro řízení veřejného osvětlení je velmi přehledná a jednoduchá, a tak ji zvládne ovládat opravdu kdokoli.

Výhody chytrého osvětlení v obcích

 1. Monitoring

Jednou z hlavních výhod chytrého osvětlení je dokonalý přehled o jeho provozu. Aplikace sleduje provozní čas svítidel a jednotlivou i celkovou spotřebu energie. Okamžitě upozorní na jakékoli závady. Monitoring tak usnadňuje údržbu pouličních lamp a umožňuje přesnější plánování jejich výměny nebo porovnání efektivity různých svítidel. Data z aplikace se hodí pro pasportizaci.

 2. Úspora nákladů

Připojení lamp veřejného osvětlení do inteligentního řídicího systému zajistí úsporu spotřeby energie oproti tradičnímu osvětlení. Vyšší úsporu přináší zejména kombinace chytrého osvětlení s LED technologií. Tím se sníží nejen náklady na elektřinu, ale také náklady na údržbu, protože se prodlužuje životnost svítidel. U systému POSEIDON® CITY jsou výhodou nulové měsíční poplatky, protože pro každého zákazníka vytvoříme vlastní síť, kterou má pod svojí správou.

 3. Vyšší bezpečnost

Chytré osvětlení přispívá ke zvýšení bezpečnosti na veřejných prostranstvích tím, že rovnoměrně osvětluje ulice a v reálném čase hlásí závady svítidel. Možnost přizpůsobit osvětlení aktuálním podmínkám daného prostředí zajistí, aby byla veřejná místa adekvátně osvětlena tam, kde to je nejvíce potřeba. To může pomoci snížit riziko dopravních nehod i kriminalitu.

 4. Ochrana životního prostředí

Přechodem na chytré osvětlení přispívají obce k redukci světelného smogu. Nadměrné množství světla v noci škodí přírodě – např. dezorientuje hmyz a ptáky. Jasné světlo také narušuje přirozený cirkadiánní rytmus lidí, což vede k problémům se spánkem a dalším zdravotním komplikacím. Tím, že chytrý systém řídí intenzitu a dobu svícení pouličního osvětlení, pomáhá zachovat přirozený rytmus nočního prostředí.

Redukce světelného smogu u pouličního osvětlení - díky chytrému řízení systémem Poseidon.

Vyvracíme mýty o chytrém osvětlení v obcích

O chytrém pouličním osvětlení panuje řada mýtů a polopravd, které odrazují některé zastupitele od jeho zavedení. Pojďme tyto mýty vyvrátit a podívat se na fakta.

  • Je drahé: Počáteční investice do chytrého veřejného osvětlení může být vyšší, ale ve skutečnosti se jedná o dlouhodobou investici, která se vyplatí, a to zejména, pokud současně dochází k výměně klasických sodíkových výbojek za moderní LED osvětlení. Díky tomu se dramaticky snižuje spotřeba elektřiny a prodlužuje se životnost svítidel, což přináší značné úspory až na úrovni provozních nákladů.
  • Je technicky náročné: Instalace a provoz chytrého veřejného osvětlení nejsou tak složité, jak by se mohlo zdát. Moderní svítidla jsou nyní již často vybavena konektory NEMA či ZHAGA, takže je lze o tyto prvky jednoduše doplnit. Komunikace mezi svítidly a řídicím systémem probíhá bezdrátově a ovládání aplikace je intuitivní a snadné pro uživatele všech úrovní.
  • Hodí se jen pro velká města: Chytré osvětlení je přínosné jak pro areály a menší obce, tak pro velká města. Jeho rozšiřitelnost umožňuje obcím jakékoli velikosti zavést systém postupně a přizpůsobit ho svým specifickým potřebám.