Pavel Macák: Vymyslíme řešení pro řízení a regulaci vašeho bezdrátového systému

Ve společnosti ENIKA.CZ jdou vývoj a výroba elektronických zařízení ruku v ruce. Společnost jednak rozvíjí své řídicí bezdrátové systémy Poseidon a Poseidon City, ale pomáhá také svým klientům najít nejlepší řešení pro ovládací systémy různých elektrovýrobků. Jak to ve vývojovém oddělení vypadá a co vše je možné postavit na míru, nám prozradil jeho vedoucí Pavel Macák.

Pane Macáku, co vše umíte pro zákazníka vymyslet? 

Nacházíme se ve vývojovém oddělení, kde pro nás pracuje jedenáct kolegů a dva externisté. Každý je specialista na nějakou oblast. Řešíme zde kompletní vývoj od bezdrátových produktů pro řízení osvětlení, stínění, ventilace, topení a chlazení až po obecný bezdrátový přenos dat. Zkušenosti máme také se sběrnicovými systémy pro automatizaci budov. Vývojový proces řešíme opravdu od A do Z, počínaje základní rozvahou přes konstrukci výrobku, elektrickou konstrukci a software až po přezkoušení, certifikaci a dokumentaci pro výrobu. 

Reagujete na potřeby trhu, nebo na požadavky klientů? Děláte i vlastní inovativní produkty? 

Ano, úzce spolupracujeme s našimi kolegy z produktového oddělení a aktivně sledujeme trendy na trhu. Když se objeví nějaká novinka nebo obdržíme požadavek od klienta na nový produkt, provádíme důkladnou analýzu. Obchodníci a klienti nám sdělují požadavky na vzhled, funkce a specifikace produktu. Současně provádíme ekonomickou analýzu, abychom zhodnotili náklady na vývoj, dostupnost komponent a stanovili vhodnou cenovou politiku. Na základě těchto informací vytváříme obecný návrh produktu. Ten se pak buď schválí, když to dává smysl, nebo neschválí, případně dále modifikuje. Nikdy nestavíme vzdušné zámky, ale vždy se snažíme o efektivní a využitelné řešení s potenciálem dalšího rozvoje.    

Jak takový vývoj nového produktu probíhá? 

 Nejprve musíme výrobek popsat a vytvořit základní dokumentaci, jak má vypadat.  Poté ho musíme vyřešit mechanicky, tedy jak bude vypadat například krabička, ve které řídicí elektronika bude. Při této fázi musíme zohlednit nejen praktické hledisko, zda se do krabičky vše vejde a vypadá esteticky, ale také normativní požadavky, bezpečnost, izolaci, ergonomii a další faktory. Kolega pak vytvoří na 3D tiskárně prototyp, do kterého se navrhují plošné spoje a potřebné komponenty. Ty pak další kolegové programátoři oživí a vytvoří řídicí program. Z prototypu se pak udělají dva tři vzorky, které následně projdou sérií testování. 

Pro testy máte vlastní laboratoř. Jak zkoušení produktu probíhá? 

Máme vlastní zkušebnu, kde dokážeme otestovat výrobek pro většinu základních, hlavně bezpečnostních parametrů. Testujeme třeba odolnost přístroje vůči elektromagnetickému rušení, se kterým se výrobek může v praxi běžně setkat. Máme tady různé přístroje pro simulaci rušení, jako je statická elektřina, pokles nebo výpadek v síti, ale i například blízký úder blesku do přívodního kabelu. To všechno se musí prozkoušet při různých možných konfiguracích. Když první prototyp vše “přežije”, tak se řeší ještě emisní rádiové zkoušky. Protože vyvíjíme většinou výrobky bezdrátové, tak musí vyhovět i dalším směrnicím pro radiové systémy. Naše výrobky spadají do tzv. výrobků určených, tedy musíme splnit i další evropské směrnice stran elektrické bezpečnosti.

Když vzorek uspěje, co se s ním děje pak? 

Po úspěšném absolvování základních testů následuje vytvoření další série prototypů, které podstoupí náročnější zkoušky, včetně extrémních teplot, testů na vodotěsnost a přetížení. Poté přichází na řadu testy funkčnosti, aby bylo ověřeno, zda zařízení plně splňuje stanovené požadavky. Paralelně s tím se vypracovává detailní dokumentace pro výrobu, která slouží nejen pro naše subdodavatele, ale i pro naše kolegy.

Máte laboratoř vybavenou na veškeré zkoušky, které potřebujete? 

Před dvanácti lety, když se ENIKA přestěhovala do nových moderních prostor, jsme naši laboratoř plně vybavili. Jen několik málo zkoušek musíme řešit dodavatelsky, například vodotěsnost nebo hořlavost. Při dokončení vývoje produktu vydáváme prohlášení o shodě, což je součást každého výrobku, který uvedeme na trh. Obecně dodržujeme v rámci procesu výroby a vývoje standardy kvality dle ISO 9001. Tím dokážeme zaručit kvalitu výrobku – od vývoje až po prodej. 

Plánujete přístroje nějak inovovat, nebo třeba rozšiřovat zkoušky? 

Samozřejmě s neustálým vývojem technologií jsou i zkušební nástroje a laboratorní zařízení rychlejší a přesnější. Průběžně vše inovujeme, jak je potřeba. Protože si prohlášení o shodě děláme sami, musíme ho mít podložené testy na zkalibrovaném přístroji. Takže přístroje pravidelně prochází údržbou a kalibrací. Naši laboratoř nabízíme k pronájmu i okolním firmám k otestování jejich vlastních výrobků. 

Jaké typy zakázek dostáváte? 

Naše zakázky se obvykle dělí do dvou kategorií. První zahrnuje interní vývoj pro náš bezdrátový systém Poseidon, kde neustále pracujeme na jeho zdokonalování, přidáváme nové funkce a věnujeme se designu. V tomto případě se postupuje různými způsoby – někdy na základě konkrétního zadání od klienta, jindy s větší kreativní svobodou. Někdy vyhlašujeme i soutěž o design. Druhou kategorií jsou zakázkové projekty, kde spolupracujeme s firmami, jež se na nás obracejí s konkrétními technologickými požadavky. V těchto případech se snažíme navrhnout a implementovat řešení, které co nejlépe vyhovuje potřebám našich klientů.

Jaké jsou ve vývoji novinky? Po čem je největší poptávka?

Teď se vzhledem k celosvětové ekonomické situaci dost řeší energie. Takže jsme se hodně zaměřili na regulátory osvětlení, které průběžně inovujeme. S ohledem na rostoucí poptávku se také intenzivně věnujeme monitorování spotřeby energie. Většina dostupných systémů vyžaduje drátové připojení, ale náš produkt Navisys umožňuje bezdrátový přenos dat z různých měřičů, jako jsou elektroměry, plynoměry a vodoměry rozmístěné po celé budově. Navíc jsme schopni integrovat systém pro měření kvality ovzduší, zahrnující teplotu, vlhkost a CO2. Novinkou je také rozvoj zákaznických instalací pro venkovní osvětlení, které označujeme jako Poseidon City a jež jsou součástí ekosystému Poseidon. Zde jsme museli využít jinou technologii bezdrátového přenosu, protože jde o větší vzdálenosti mezi jednotlivými zařízeními. Máme tedy komplexní řešení řízení jak pro vnitřní osvětlení budov, tak pro venkovní osvětlení, ať už to jsou veřejné lampy ve městě, nebo třeba parkoviště u nákupního centra nebo ve výrobním areálu. 

Potřebujete ve vývoji aktuálně nové kolegy? 

Samozřejmě, i my mezi sebou rádi přivítáme zkušené lidi. Nyní hledáme třeba zkušebního technika nebo programátora. Rádi bychom posílili oblast bezpečnosti a norem. Stále sledujeme trendy v bezdrátových technologiích a chceme být “in”. Máme otevřené i další pozice a nebráníme se přijmout další specialisty. V některých případech je možná i externí spolupráce, ale to spíše v oblasti programování a testování software. Spolupracujeme i s místními školami, studenti k nám chodí na praxe atd. Pro šikovné a kreativní hlavy tu máme dveře vždy otevřené.